Sign In  |  Register  |  About Pleasanton  |  Contact Us

Pleasanton, CA
September 01, 2020 1:32pm
7-Day Forecast | Traffic
 • Search Hotels in Pleasanton

 • CHECK-IN:
 • CHECK-OUT:
 • ROOMS:

SEO och Sökmotoroptimering: Nya strategier 2023

--News Direct--

Det finns få områden inom digital marknadsföring som är så föränderliga och kräver så många nytänkande strategier som sökmotoroptimering, eller i folkmun kallat SEO. Trots att tekniken har kommit långt, och kunskapen ökat i omfattning sedan sökmotoroptimeringens startskott på 90-talet, skiftar fortfarande åsikterna om vad som anses vara ”bra SEO” från år till år.

Denna föränderlighet har skapat möjligheter för företag som IncRev att lansera innovativa strategier till långsiktiga mål inom både datadriven och relationsbaserad SEO över hela världen. Något man gjort med hjälp av att kombinera tankesätt från såväl traditionell PR som moderna SEO-teorier och länkbygge.

Nedan kommer vi att diskutera mer om vad sökmotoroptimering är, hur tekniken förändras och varför valet av en digital byrå som IncRev kan bli nyckelkomponenten till din framgång inom just SEO.

Bästa SEO-strategierna 2023:

 • Hitta nya kunder med hjälp av datadrivna marknadsanalyserläs mer här.
 • Hitta auktoritära partners inom marknadsföring med hjälp av datadriven PRläs mer här.
 • Nå dina kunder med högkvalitativ och trovärdig Outreach och Länkbyggeläs mer här.

För mer information – kontakta oss på IncRev!

Vad är SEO?

Även om termen SEO idag används flitigt, är det inte alla som är medvetna om vad det står för, eller dess egentliga innebörd. Det är därför viktigt, att som ett första steg, lära sig om dess grundläggande principer och vad de har för betydelse inom digital marknadsföring.

SEO är en förkortning av engelskans Search Engine Optimisation och kan översättas till sökmotoroptimering på svenska. Det är en samlingsterm för processer och funktioner där användare optimerar sina webbplatser, eller landningssida, för att ranka högre i resultat hos sökmotorer som Google, när en kund söker efter ett nyckelord som är knutet till sidan.

Således kan man säga att SEO betyder att man med hjälp av viss optimering kan få sin landningssida att synas högst upp i en sökmotors resultatlista (eller SERP, Search Engine Result Pages). Detta kan i sin tur kan generera en ökning i mängden och kvaliteten på trafiken till landningssidan, tack vare dess ökade digitala synlighet.

Varför är SEO optimering viktigt

Anledningen till att man vill optimera sin hemsida till att ranka högre är för att kunna ta del av större marknadsandelar i form av klick, trafik och slutligen potentiella kunder. Inom SEO-sfären finns det ett stående skämt kring just detta, där en person sägs fråga en detektiv om vart den bästa platsen är att gömma ett lik, varpå denne får svaret ”På andra sidan av Google, såklart”.

Med andra ord är det sällan som kunder letar vidare om svaret de vill åt inte finns bland de första resultaten i sökmotorn, och det blir därför allt viktigare för företag att synas så högt upp som möjligt. Faktum är att den webbplats som ligger på första platsen får upp till tio gånger så många klick som webbplatsen på tionde plats. Totalt sett får de tre högst rankade webbplatserna mer än hälften av alla klick som görs. Det är därför man inom SEO satsar på att hamna bland de tio – om inte de tre – första platserna.

Dock kan processerna ta tid, och de finns till och med de som vågar sig påstå att SEO är en döende strategi för marknadsförare. SEO marknadsföring kanske inte passar in i dagens snabba resultat-kultur, men det finns ändå belägg för att det fortfarande är en effektiv strategi som på många sätt är viktigare än någonsin.

SEO SEM – vad är skillnaden?

Inom sökmotoroptimering, finns det förutom SEO, även något som kallas SEM – från engelskans Search Engine Marketing. Till skillnad från begreppet vi diskuterat ovan som handlar om att locka organisk (obetald) trafik till sin landningssida, innefattar SEM även betalda annonser som visas i en sökmotor.

Ett exempel på detta är Google Ads, där företag kan betala för annonser som visas i samband med att en kund genomför en sökning hos Google. Annonserna är baserade på de nyckelord, eller sökord, som kunden använder för att få fram ett önskat resultat, och kan bidra till att landningssidan får mer trafik. Kortfattat kan man alltså säga att SEM är den marknadsföring som ett företag gör hos en sökmotor, och går att likna med annonser på Facebook, eller traditionella annonser i print och media.

Sökmotoroptimeringens utveckling

Internet har funnits med oss under en lång tid nu, men det var först sex år efter att den första hemsidan lanserades som sökmotoroptimering började diskuteras. Något som kan verka som en evighet mätt i internetutvecklingens historia.

Begreppet sägs ha myntats av grundaren till Multi-Media Marketing Group (MMG) John Audette, vid ett utbildningstillfälle för att lära personalen kring just sökrankning och hur man kunde lura sökmotorernas då enkla algoritmer. Men även förslag som ”Search Engine Ranking” och ”Website Promotion” var på tapeten för att benämna fenomenet vi idag kallar SEO.

Trots att det med viss smidighet gick att lura sökmotorerna, ändrades mycket på kort tid med Googles framfart i den digitala utvecklingen. Något som, förutom hur vi använder oss av internet, även påverkat processerna och strategierna kring SEO. Detta då Google blivit den absolut mest använda sökmotorn bland internetanvändare och har utvecklat såväl ranknings-algoritmer som effektiva sökrobotar (web crawlers) som söker igenom varje landningssida som idag finns tillgänglig på nätet.

Under tidiga 2000-talet implementerades även mätningar för innehåll på och utanför landningssidans domäner för att säkerställa en rättvis placering i sökresultaten vilket också lett till att de SEO-strategier som tidigare använts fått anpassats och utökas. Denna process har gett upphov till den moderna tekniken med länkbygge. Dessutom introducerades ett poängsystem som rankade webbplatserna baserat på auktoritet, och är föregångaren till dagens ”Domain Authority” (domänauktoritet).

Dessa strategier utvecklades ytterligare i samband med lanseringen av Google Analytics och Google Search Console under 2006. Ytterligare uppdateringar gjordes till sökmotorns algoritmer. Dessa, vid namn Panda (2011) och Penguin (2012) infördes för att urskilja högkvalitativa webbplatser från sådana med dålig kvalitet.

Än idag fortsätter Google att implementera och släppa såväl mindre som mer omfattande uppdateringar för sina algoritmer, som i sin tur även påverkar hur strategier inom SEO utformas. Under 2022 uppskattar man att Google stod för mer än 85 procent av den totala sökmotoranvändningen i världen, vilket är skälet till att det är den plattform de flesta SEO-strateger och byråer riktar sig mest mot idag.

Andra stora händelser som påverkat dagens SEO

Men det är dock inte enbart Googles framgång och deras utvecklade algoritmer som har påverkat användarnas sökvanor eller hur man idag arbetar med SEO. Redan under mitten av 2000-talet kunde man se en trend av mer geografiska sökningar, som gett upphov till mer lokala SEO-strategier. Detta eftersom människor i allt större utsträckning nu söker sig till företag eller platser i deras närhet som restauranger, aktiviteter, tjänster eller lokala produkter.

Även ökningen i användandet av andra mediaplattformar har förändrat sättet i hur vi söker efter information. I stället för klassiska sökfunktioner, vänder sig många till sociala plattformar som Facebook, LinkedIn eller till och med TikTok för att ta del av nyheter. Även YouTube visar sig vara ett populärt val för de som vill ta del av kunskap inom specifika eller allmänna områden.

En tredje förändring, och kanske den största i hur vi förhåller oss till sökmotorer, är enheterna vi använder dem på. Då datorer tidigare varit det vi använt oss mest utav när internet och tjänster som Google först kom, är det idag mer populärt att använda sökmotorer direkt ifrån sin mobiltelefon. Något som i sin tur gjort mobilanpassning och responsiva webbplatser till en viktig aspekt sett ur ett SEO-perspektiv.

Framtidens SEO

Även om många av de händelser vi nämnt dateras bakåt i tiden fortskrider digitaliseringen, och det sker kontinuerligt förändringar av våra vanor som gör att sökmotoroptimering blir en alltmer viktig aspekt av en lyckad marknadsföringsstrategi. Men trots utvecklingens positiva aspekter, kommer den även med en rad utmaningar.

En av dessa utmaningar inom SEO idag, och i framtiden, är utvecklingen av AI (artificiell intelligens). Google själva presenterade nyligen deras generativa AI som ska skapa både text och bild för visa mer relevanta och bättre utformade annonser till sina användare. En annan uppstickare inom AI-området har varit Chat GPT som med sin AI-teknologi kan besvara frågor och skriva såväl kortare som längre texter. Produkten har lockat både många privatpersoner och företag, men huruvida framfarten av dessa teknologier kommer att påverka SEO-strategier är just no oklart.

Det som dock står klart, är att förändringar och anpassningar redan skett när det gäller AI-genererat innehåll på webben, vilket syns i Googles senaste centrala uppdateringar. Där man tidigare såg ner på innehåll skapat av AI, ser man idag mer positivt på detta eftersom tekniken används i allt större utsträckning.

Nya strategier för nya utmaningar inom SEO

Allt eftersom Google lanserar nya direktiv i samband med nya marknadstrender förändras även synen på de strategier som används inom SEO. Företag som IncRev har därför beslutat att skapa nya och innovativa strategier med fokus på hållbarhet och långsiktighet. Däribland ingår traditionellt länkbygge kombinerat med kunskap från traditionella PR-strategier.

Bland annat har företaget utvecklat två nya strategier – datadriven marknadsanalys och datadriven PR. Marknadsanalysen riktar sig mot kunder som vill bli skalbara på en global nivå genom att hitta geografiska lägen, med fokus på efterfrågan och konkurrens, som kan vara fördelaktiga för deras SEO marknadsföring.

Datadriven PR, å andra sidan, kan agera komplement till den datadrivna marknadsanalysen eller användas på egen hand för att nå nya partnersamarbeten på en internationell nivå. En strategi som på ett unikt sätt kan penetrera nischmarknader över hela världen samt kombineras med såväl länkbygge som klassiska PR-strategier för att locka nya potentiella kunder.

SEO konsult

Att skapa en konkret strategi för hur man bäst genomför en SEO optimering av sin landningssida, kan därför vara en komplex process. Det är också därför många av dagens företag väljer att anlita en SEO konsult eller SEO specialist, som kan göra arbetet enklare.

En SEO konsult har gedigen erfarenhet av sökmotorer och sökmotoroptimering i allmänhet, och kan ge råd och vägledning till företag eller individer för att förbättra deras synlighet och rankning i sökmotorernas organiska (icke-betalda) sökresultat. I en SEO konsults, eller SEO specialists arbete ingår som oftast att genomföra en tydlig konkurrentanalys, optimera och inkludera strategier för att få hemsidan att ranka högre. Detta genom såväl förbättrat innehåll som länkbygge – något vi går igenom mer i detalj i kommande avsnitt.

SEO konsult för konverteringsoptimering av landningssida

Att anlita en SEO konsult kan även vara fördelaktigt för företag som vill få en förbättrad konverteringsoptimering (CRO, Conversion Rate Optimisation) där man genom en optimerad landningssida kan få besökarna att vidta en önskvärd åtgärd, eller handling. Detta kan exempelvis inkludera att besökarna ska genomföra ett köp eller att skriva upp sig på ett nyhetsbrev.

Anledningen till att man vill arbeta med konverteringsoptimering är för att kunna dra nytta av de besökare som hamnar på landningssidan. Med andra ord blir kostnaden man lägger på sin marknadsföring mer värd pengarna. Men för att lyckas gäller det att man förstår sig på hur landningssidan ska optimeras på bästa sätt, samt vad målgruppen är ute efter för att kunna tillgodose behovet, vilket ökar vikten av en kunnig SEO konsult som kan hitta lösningarna företaget kräver.

Hur fungerar SEO?

Efter att vi nu observerat utvecklingen av sökmotoroptimering är det dags att ta itu med den verkliga frågan: Vad är SEO egentligen och hur fungerar SEO optimering? För att förstå hur SEO fungerar är det viktigt att ha en klar bild av två faktorer – vad Google eftersträvar, och vad kunderna efterfrågar. Endast genom att förstå detta kommer du att kunna optimera din landningssida på rätt sätt.

Google SEO – vad vill sökmotorn?

Det är tack vara grundarnas initiativtagande som fått Google att bli så framgångsrikt som det är idag, och främst genom implementering av funktioner som RankPage, som med tydliga riktlinjer visar hur sökmotorn rankar innehåll från webben. Till en början fungerade programmet genom att rangordna innehåll beroende på webbplatsen länkstruktur, där länkar till webbsidan fungerade som förtroendevoteringar för själva webbsidans auktoritet. Det programmet blev sedan grundstenen för moderna länkbyggnadsstrategier.

Idag har detta koncept utvecklats till den så kallade E-E-A-T formeln, där Google rankar innehåll baserat på erfarenhet, expertis, auktoritet och tillförlitlighet. Dessa åtgärder tolkas genom hur webbplatsens länkbyggnad ser ut, så som vilka EEAT-webbplatser inkluderar länkar tillbaka till deras landningssida. De ser sedan till att webbplatsen producerar tillförlitlig och korrekt information och som är mest sannolik att besvara sina kunders frågor.

I slutändan vill Google prioritera högkvalitativt innehåll som ger värde till kunderna. Detta eftersom nöjda Google-kunder kommer vara mer benägna att återvända till sökmotorn för mer information, och därmed även generera fler intäkter till sökmotorn.

Men hur hittar och rangordnar Google dessa webbplatser? Detta görs genom tre steg: crawling, indexering och visning av resultat. Crawling, som benämningen heter på engelska, innebär att Google skickar ”botar” eller datorprogram för att scanna igenom stora delar av internet för att hitta nya webbplatser, eller uppdateringar som skett på befintliga sajter. En sådan genomgång kan dock enbart göras igenom en länk.

Därefter sorterar Google innehållet, och organiserar det i sitt index. Det vill säga den databas som Google har för webbplatser som finns på internet, som i sista stegen används för att visa kunder resultat som är relevanta för deras sökning.

Vad vill kunderna ha?

Generellt kan man dela upp kundernas sökvanor i tre delar. På engelska kallas detta för ”Do-Know-Go” och innebär att vi vid sökningar på internet vill göra något (Do), ta reda på information om något (Know) eller helt enkelt vill gå någonstans (Go). Detta kan alltså innefatta att vi önskar köpa en produkt, fördjupa oss i ett ämne, eller komma till en specifik plats. Självklart kan dessa koncept utvecklas, men sett rent generellt, är det denna typ av sökningar som görs hos en sökmotor.

Baserat på dessa tre kategorier, går det att optimera innehållet på sin webbplats, för att besvara kundernas frågor och önskemål. Genom att analysera vad målgruppen för din webbsida är ute efter, går det att genomföra en välgjord SEO optimering för innehållet som är uppdaterat, och som i slutändan kommer att belönas av Googles algoritmer.

Komponenterna inom SEO och hur du genomför SEO optimering

Men hur ska man då anpassa sin webbplats för att den ska nå toppresultaten i resultatlistan? Som nämnt tar SEO optimering tid, och det är viktigt att man ser det som en långvarig strategi snarare än en ”quick fix”. För att en webbplats ska bli optimerad, finnas det några komponenter man bör ha i beaktning:

 • Teknisk SEO
 • On-page SEO
 • Off-page SEO

Vi går igenom samtliga begrepp nedan.

 • Teknisk SEO hänvisar till den tekniska optimeringen av din webbplats. Detta kan exempelvis innefatta snabba laddningstider, att webbplatsen är responsiv för olika enheter, samt att den har en tydlig webbplatskarta som gör det enkelt för Googles botar att indexera den.

 • On-page SEO innebär det arbete man gör i innehållet på webbplatsen. Det vill säga, alla de delar som inte berör några tekniska aspekter. Detta kan vara att använda relevanta sökord i rubriker, SEO-anpassa blogginlägg, eller till och med använda sig utav rätt metatitlar och metabeskrivningar för alla inlägg som görs på webbplatsen samt korrekta URL-er.

 • Off-page SEO syftar, till skillnad från on-page SEO, till optimeringar som görs utanför webbplatsen, och är en del som ingår i länkbyggnadsstrategin. Här är målsättningen att skapa auktoritet och varumärkeskännedom genom blogginlägg på ansedda hemsidor, som sedan länkar tillbaka till din webbplats. Genom denna strategi skapas så kallade bakåtlänkar som ökar auktoriteten för din webbplats och ger samtidigt Google en indikation att den är pålitlig.

Det räcker dock inte att enbart fokusera på en utav dessa tre komponenter, utan samtliga måste ingå i SEO optimeringen för att Google ska anse att webbplatsen är värd en högre position i resultatlistorna. Dessa strategier är bara en del av många, och det finns mycket mer vetenskap om metoder som kan bättra på rakningen på Google.

Länkbygge

Arbetet med on-page och off-page SEO går att samla under ett och samma begrepp – länkbygge. Detta eftersom de båda hänvisar till att bygga ett system av länkar både internt och externt för din webbplats, och är något som Google oftast kommer att belöna. Att skapa länkar internt innebär att skapa ett nät för att göra webbplatsen sammanhängande, medan externa länkar är de som fås från andra, pålitliga webbplatser.

Både interna och externa länkar räknas som företroendevoteringar och visar att webbplatsen är pålitlig och auktoritär – faktorer som är viktiga för att SEO-strategin ska fungera. Det gäller dock att välja länkar med omtanke, så att de har tillika relevans som trovärdighet för din egna webbplats.

SEO innehåll

Som nämnt är det inte bara en komponent som är viktigt, utan alla tillsammans. Och just on-page SEO, kompletterat med off-page SEO, spelar en avgörande roll. Eftersom Google väljer att ranka webbplatser baserat på deras länkbyggnad och hur trovärdigt, auktoritärt och värdefullt innehållet är, kan alltså ett SEO-anpassat innehåll bidra till att förbättra länkarna man använder sig utav.

Som ofta vid diskussioner om vad SEO innehåll är, tänker man ofta på texter av lägre kvalitet, med länkar som mer eller mindre saknar relevans och någon sorts trovärdighet. Men på grund av centrala uppdateringar hos Google, som exempelvis ”Penguin”, har mindre värdefullt innehåll börjat fasas ut. I stället fokuserar man på att främja webbplatser som har innehåll av hög kvalitet, och är något som gör att byråer och webbplatsägare behöver lägga ner mer tid och ansträngning på välskrivna texter.

Innehåll som används inom SEO måste vara anpassat efter vad både Google och kunderna vill ha. Innehållet ska alltså vara relevant för ändamålet, samtidigt som det bidrar med erfarenhet, expertis, auktoritet och trovärdighet enligt den tidigare nämnda EEAT-modellen. Texterna som skrivs ska även vara optimerade med metadata som titlar, beskrivningar och innehålla de nyckelord, eller sökord, kunderna använder som mest vid sina sökningar.

Hitta rätt sökord med tydlig sökordsanalys

Att just hitta rätt sökord som kunderna skriver in i sökmotorn för att få fram svar på sina frågor, är viktigt för att skapa en konkurrenskraftig SEO strategi. Dessutom kan det hjälpa till att förstå målgruppen bättre, genom att se hur sökvanorna ser ut och vilka trender de följer. Sökord som ”hur cyklar man” eller ”skötsel av cykel” kan ge en indikation på att kunder såväl söker efter information om hur något går till, likväl hur de i nästa steg kan ta hand om produkten de köpt. Det kan också tyda på att målgruppen är uppdelad i två sektioner – nybörjare och mer avancerade cyklister.

Sökorden kommer också agera guide för länkbyggnadsprocessen samt innehållet du skapar på webbplatsen. Detta eftersom den kan bidra till att skapa mer relevans, öka din webbplats auktoritet, och ge ett större värde till kunderna.

Hur man bäst hittar rätt sökord baseras på en rad olika verktyg, men också kunskapen i hur man förstår vilka sökord som kan vara bättre än andra, och ge en fördel på en konkurrenskraftig marknad. De vanligaste faktorerna inom sökordsanalyser är att kolla på sökordssvårighet (keyword difficulty), potentiell trafik, och kostnad per klick.

Konkurrentanalys

Det kan också vara värdefullt att kombinera en sökordsanalys med en konkurrentanalys för att undersöka och analysera konkurrenternas webbplatser och potentiella SEO-strategier. Förutom att man kan se hur de valt att arbeta med sin SEO optimering, går det även att se deras framgångsfaktorer samt hitta sökordsmöjligheter och identifiera en egen, differentierad strategi som kan resultera i ett mer fördelaktigt SEO-arbete.

Varumärkeskännedom

Samtliga delar vi gått genom ovan har alltså som målsättning att skapa en varumärkeskännedom för ditt företag och din webbplats. Enligt statistik tagen från en amerikansk studie väljer 75 procent av konsumenter varumärken de känner till, och 70 procent gör samma val när det kommer till att klicka på länk i en sökmotors resultatlista.

Med det sagt, kommer konsumenter alltså i största grad välja ett varumärke som de sett tidigare och känner igen. Och det är just den här typen av varumärkeskännedom som man vill bygga genom att ranka högt på sökmotorer som Google.

Sökmotoroptimering – gör det själv eller välja SEO byrå

Trots att SEO, vid första anblick, kanske kan verka som ett enkelt begrepp, är det många delar och komponenter som arbetar tillsammans för att faktiskt lyckas och skapa en långvarig och hållbar strategi. Du som funderar över att påbörja en sådan strategi kanske också ställer dig frågan om det är något du ska göra själv, eller om du ska anlita en SEO byrå?

Självklart kan man göra mycket själv, men att skapa en SEO strategi som håller över tid och får med samtliga viktiga aspekter tar både mycket tid och energi. Tyvärr räcker det inte alltid att bara hålla koll på sina sökord, målgrupp och eventuella länkar, det gäller också att förstå sig på de olika verktygen som används, Googles egna tjänster och funktioner, samt ha kunskapen i att skriva högkvalitativt innehåll.

Därtill är det viktigt att kunna kommunicera på marknaden för länkar, för att kunna köpa och hitta de som är bäst för just din webbplats. Att även hålla koll på nya trender, Googles uppdateringar, och teknologiska utvecklingar som kan påverka din SEO-strategi kan även det vara en utmaning.

Idag finns ett flertal företag som valt att specialisera sig inom SEO, och erbjuder tjänster inom innehållsproduktion, länkbygge, eller någon av de andra komponenterna. Vissa byråer, som IncRev, erbjuder heltäckande lösningar där SEO optimering i form av text, länkbygge och omvärldsanalyser med aktiv förståelse av dessa uppdateringar. Tillsammans med deras nya strategier inom datadriven marknadsanalys och PR, erbjuder IncRev tjänster för både de som är helt nya inom SEO-sfären, och för de som redan är kunniga men vill skapa en skalbar verksamhet.

Vanliga frågor om SEO

 • Vad är SEO?

SEO, som står för engelskans Search Engine Optimisation, är en digital marknadsföringsstrategi där man optimerar sin hemsida för att ranka högre hos en sökmotor som exempelvis Google.

 • Vad är skillnaden på SEO och SEM
 • SEO innebär att öka trafiken till en webbplats organiskt, medan SEM – som är en förkortning av Search Engine Marketing – är betalda annonser som visas hos sökmotorer.
 • Hur lång tid tar det att lyckas med SEO?

SEO är en långsiktig strategi, och det kan ta mellan 4 månader och 1 år innan tydliga resultat syns. Det är alltså inte en snabb lösning, och kräver att man kontinuerligt arbetar med den. En topplacering kan ändras, så det gäller att ha koll på konkurrenterna och trender hos kunderna.

 • Varför behövs SEO?
 • För att skapa en god varumärkeskännedom gäller det att skapa en webbplats som är trovärdig och håller hög auktoritet – något som SEO kan hjälpa till med. Trots allt, desto bättre kunderna känner till ett företag, desto större chans är det att de klickar in på webbplatsen.

Contact Details

IncRev

David Vesterlund

contact@increv.co

Company Website

https://increv.co/

View source version on newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/seo-och-sokmotoroptimering-nya-strategier-2023-443470371

Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Photography by Christophe Tomatis
Copyright © 2010-2020 Pleasanton.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.